Behandlingsmuligheder

Svær aortastenose kan ikke behandles med medicin. Den eneste effektive behandling er en hjerteklapoperation, som erstatter aortaklappen. Hvis din aortastenose forværres, vil dit hjerteteam anbefale forskellige muligheder for hjerteklapoperation, hvor den syge hjerteklap erstattes. Der er flere forskellige typer af hjerteklapoperationer, hvor de mest almindelige er TAVI (udskiftning af hjerteklappen gennem lysken) og åben hjertekirurgi:Ny hjerteklap

En kirurgisk udskiftning af hjerteklappen (Aortic Valve Replacement (AVR)) er en normal behandlingsmetode ved svær aortastenose. Operationen er blevet udført i mere end 55 år, og flere end 250.000 personer får årligt indopereret en ny hjerteklap ved en AVR-operation på verdensplan.

En AVR-operation er en åben hjerteoperation, hvor kirurgen fjerner den syge hjerteklap og erstatter den enten med en mekanisk hjerteklap eller en biologisk hjerteklap (typisk fra animalsk væv). En udskiftning af hjerteklappen kan i dag i nogle tilfælde også udføres ved hjælp af et minimalt invasivt kirurgisk indgreb.

 Transkateter hjerteklap implantation (TAVI)

For personer, der er blevet diagnosticeret med svær aortastenose, og som har en forhøjet risiko for komplikationer ved en operation, eller som er for syge til åbent indgreb, kan en kateterbaseret hjerteklapimplantation (TAVI) være den rette løsning. Denne operation er mindre invasiv og giver mulighed for at indsætte en ny hjerteklap uden at skulle åbne brystet op eller bruge en hjerte-lunge-maskine.

Ved en TAVI-operation bliver en kunstig hjerteklap trykket sammen i et ballonkateter. Kateteret bliver ført igennem femoralarterien (en blodåre i benet) eller gennem et mindre snit i brystet. Når kateteret kommer frem til den syge hjerteklap, bliver ballonen pustet op, og den nye hjerteklap bliver indsat.

 


Vidste du, at der i 2015 var ca. 475 personer i Danmark, der fik en ny hjerteklap via en TAVI-operation.

Fordele ved TAVI

Fordelene ved TAVI, udskiftning af hjerteklap gennem lysken, er, at fremgangsmåden indbefatter et mindre indgreb, færre smerter og kortere restitutionstid. Eftersom brystkassen ikke åbnes er restitutionsperioden betydeligt kortere - omkring to til fire uger i stedet for seks til otte uger. Både åben hjertekirurgi (AVR) og udskiftning af hjerteklappen gennem lysken (TAVI) har vist sig at være gode behandlinger for aortastenose – både ift. symptomlindring og ift. at patienterne kan vende tilbage til deres dagligdag.

 


Som ved alle former for indgreb medfører begge behandlingsmetoder risici, og læge og patient skal sammen drøfte disse.


Find et hjertecenter